Laser

LASER El gravat làser consisteix en precisament gravar, materials durs o tous amb l'objectiu de deixar una marca ja sigui profunda o superficial per personalitzar, serialitzar o adornar. Pràcticament qualsevol material es pot gravarLASER El gravat làser consisteix en precisament gravar, materials durs o tous amb l’objectiu de deixar una marca ja sigui profunda o superficial per personalitzar, serialitzar o adornar. Pràcticament qualsevol material es pot gravar tant en baix com a alt relleu, solament els metalls es graven superficialment, per aquesta raó les possibilitats de materials de gravat estan a l’abast de la teva imaginació.