Prevenció d’Accidents

Prevenció d’Accidents Prevenen danys derivats de la fragmentació. Ajuden a mantenir units els fragments de vidre en cas de trencament. Redueixen l’amenaça que aquests representen i l’emergència de la substitució.

Prevenció d’Accidents
Prevenen danys derivats de la fragmentació.
Ajuden a mantenir units els fragments de vidre en cas de trencament.
Redueixen l’amenaça que aquests representen i l’emergència de la substitució.
El trencament de vidres a qualsevol zona de vidre representa sempre un risc. Els fragments projectats poden causar greus danys a les persones i objectes que es troben en el seu entorn.

La combinació d’una làmina de seguretat Solarcheck amb el vidre existent crea un producte nou que reuneix les millors qualitats d’aquest i les excepcionals qualitats del polièster laminat enfront de l’impacte. La flexibilitat, elasticitat i resistència del polièster proporcionen al vidre un comportament front a l’impacte completament diferent al del vidre per si sol, que és extraordinàriament dur, però fràgil davant d’un impacte.

Imperceptibles un cop instal·lades, prevenen els danys personals derivats de la fragmentació en cas de trencament accidental o intencionada. Minimitzen l’amenaça que aquests vidres trencats representen i redueixen l’emergència de la seva substitució en no deixar buits oberts a la intempèrie o al vandalisme.

Edificis governamentals, ambaixades, comissaries i vehicles policials, hotels, banca, museus, escoles, naus industrials, botigues i habitatges de tot el món estan protegides per làmines de seguretat Solarcheck per a la prevenció d’accidents.

Certs tipus de vidres tenen molt bones prestacions de seguretat, però tots, sense excepció, són vulnerables. Poden trencar amb un determinat impacte. Les làmines de seguretat Solarcheck, fabricades en resistent polièster de qualitat òptica, han estat assajades i aprovades pels principals organismes de certificació, passant els assajos més estrictes d’impacte humà, simulació d’huracans, tempestes i ona expansiva.

Polièster de qualitat òptica

Adhesiu de seguretat PS

Rebutgen el 99% dels U.V.

Fàcil neteja i manteniment

Gruixos entre 100 i 350 micres

Aprovades segons criteri GSA

(Admin. Pública Nord-americana)

Normatives EN12600 2(B)2 i 1(B)1 y EN356

Ignífugues un cop instal·lades (M1)