Solar-Shield Lux

Solar-Shield Lux Protecció de claraboies, lluernaris i tota classe d’elements arquitectònics de vidre. Solar-Shield és una laca polimèrica, brillant, translúcida, resistent a la llum i a la intempèrie, amb una alta reflexió de les radiacions infraroges. Adequada per a la seva aplicació sobre vidre, policarbonat i altres materials plàstics que hagin de ser protegits de la calor solar i dels reflexos produïts per la llum.